Chuyên mục

Tuyên truyền tiết kiệm điện

 

An toàn điện

Tra cứu lịch ngừng cung cấp điện:
   
Từ ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Điện lực:  
Khách hàng có thể tra cứu chính xác thông tin lịch ngừng cung cấp điện bằng cách nhập Mã khách hàng vào ô này:
Điện lựcThời gianPhạm vi mất điệnLý do
Ngày: Thứ Hai 28/05/2018
Cẩm Mỹ08h00 - 17h008h00-12h00:Một phần Ấp 12 xã Xuân Tây; 13h0-17h00:Một phần Ấp Tân Xuân xã Bảo Bình.Sửa chữa điện
Trảng Bom06h00 - 16h30Một phần ấp 1, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom Sửa chữa điện
08h00 - 15h00- Từ 08h00-09h30: Một phần ấp 2, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008120) - Từ 09h30-11h00: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008300) - Từ 10h30-12h00: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008769) - Từ 11h30-13h00: Một phần ấp 7, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211009004) - Từ 13h30-15h00: Một phần ấp 6, xã Sông Trầu, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008295)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Ba 29/05/2018
Biên Hoà 208h00 - 11h00Một phần KP3, 4 phường Tân HiệpSửa chữa điện
08h00 - 14h00Một phần KP3, 4 phường Tân HiệpSửa chữa điện
Cẩm Mỹ08h00 - 17h00Một phần Ấp Suối Râm xã Xuân Quế;khu vực ấp 3 Suối Râm Xuân Quế.Sửa chữa điện
Định Quán08h00 - 16h00Một phần Xã Thanh Sơn, Huyện Tân Phú Sửa chữa điện
Trảng Bom08h00 - 14h30Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211001210, 211001215, 211001315) Sửa chữa điện
Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom Sửa chữa điện
- Từ 08h00-10h00: Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211004260) - Từ 10h00-11h00: Một phần ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211004040) - Từ 11h00-14h30: Một phần ấp Đông Hải, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211005470)Sửa chữa điện
08h00 - 15h30- Từ 08h00-10h30: Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008952) - Từ 10h30-13h00: Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211009085) - Từ 13h00-15h30: Một phần ấp Tân Lập 2, xã Cây Gáo, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211008904)Sửa chữa điện
08h00 - 16h00- Từ 08h00-16h00: Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211006810) - Từ 08h00-09h30: Một phần ấp Tân Hợp, xã Bàu Hàm, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211006930) - Từ 09h30-11h00: Một phần ấp Thuận An, xã Sông Thao, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211006825) - 10h30-12h00: Một phần ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, H. Trảng Bom (211001880) - Từ 11h30-13h00: Một phần ấp Ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211001825) - Từ 12h00-14h00: Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211001785) - Từ 13h30-15h00: Một phần ấp Quảng Đà, Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom (các KH cóa mã trạm 211009246)Sửa chữa điện
Trị An08h30 - 11h30Một phần ấp Tân Triều xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu (TBA Tân Triều 1)Sửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần ấp Vĩnh Hiệp xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu (TBA Tân Triều 2)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Tư 30/05/2018
Biên Hoà 208h30 - 16h30Một phần KP3 phường Long BìnhSửa chữa điện
Cẩm Mỹ08h00 - 11h30Một phần Ấp 4 xã Lâm San.Sửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần Ấp 4 Lâm SanSửa chữa điện
Một phần Ấp 4 xã lâm sanSửa chữa điện
Định Quán08h00 - 12h00Một phần Ấp Phú Lâm 4, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Phú Một phần Ấp Phú Lâm 5, Xã Phú Sơn, Huyện Tân Phú Sửa chữa điện
09h30 - 13h30Một phần Ấp 4, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú Một phần Ấp 3, Xã Phú Lộc, Huyện Tân Phú Sửa chữa điện
Trảng Bom08h00 - 14h00- Từ 08h00-09h30: Một phần ấp Độc Lập, Bảo vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211004755) - Từ 09h30-11h00: Một phần ấp Độc Lập, Bảo vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211004875) - Từ 10h30-12h00: Một phần ấp Độc Lập, Bảo vệ, xã Giang Điền, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211004820) - Từ 11h30-13h00: Một phần ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, H. Trảng Bom (các Kh có mã trạm 211009229) - Từ 12h30-14h00: Một phần ấp Tân Phát, Tân Đạt, xã Đồi 61, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211009234)Sửa chữa điện
08h00 - 16h30Một phần ấp Nhân Hòa, xã Tây Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211007860, 211007660) Sửa chữa điện
Trị An08h30 - 11h30Một phần ấp 2 xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu (Nhánh Tuyết An)Sửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần ấp 1 và một phần ấp 2 xã Tân An - huyện Vĩnh Cửu (TBA Gò Cát)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Năm 31/05/2018
Định Quán07h00 - 16h30Một phần Xã La Ngà, Huyện Định Quán Một phần Xã Phú Ngọc, Huyện Định Quán Toàn bộ Ấp Hòa Trung, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán Một phần Ấp Hòa Thành, Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán Sửa chữa điện
Trảng Bom08h00 - 10h00Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom Sửa chữa điện
08h00 - 15h30- Từ 08h00-15h30: Một phần ấp Lộ Đức, xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom (mất điện các TBA Hiệp Thành 1 (mã trạm 211005280) và TBA Hiệp Thành 2 (mã trạm 211005345) - Từ 08h00-10h00: Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211009065) - Từ 10h00-12h00: Một phần ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211009241) - Từ 12h00-14h30: Một phần ấp An Chu, xã Bắc Sơn, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211000970)Sửa chữa điện
09h30 - 13h00- Từ 09h30-11h00: Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211001755) - Từ 11h00-13h00: Một phần ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211009125)Sửa chữa điện
Trị An08h30 - 11h30Một phần ấp Vĩnh Hiệp xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu (TBA Tân Triều 3)Sửa chữa điện
08h30 - 14h00Một phần ấp Bình Phước và một phần ấp Bình Lục - xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu (TBA Bơm Bình Phước)Sửa chữa điện
13h30 - 16h30Một phần ấp Tân Triều xã Tân Bình - huyện Vĩnh Cửu (TBA Thành Đức 3)Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Sáu 01/06/2018
Biên Hoà 208h30 - 16h00Một phần KP7 pường Tân HòaSửa chữa điện
Một phần KP7 pường Tân Hòa Sửa chữa điện
Trảng Bom08h00 - 15h00- Từ 08h00-11h30: Một phần ấp Ngũ Phúc, ấp Thanh Hóa, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211004235, 211004240) - Từ 11h00-15h00: Một phần ấp Ngũ Phúc, ấp Thanh Hóa, xã Hố nai 3, H. Trảng Bom (các KH có mã trạm 211002843)Sửa chữa điện
Ngày: Chủ Nhật 03/06/2018
Trảng Bom07h00 - 07h30Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3; một phần ấp Tân Thành, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Sửa chữa điện
Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3; một phần ấp Tân Thành, ấp Bùi Chu, ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn và một phần ấp Tân Bắc, ấp Tân Bình, ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Sửa chữa điện
07h00 - 17h30Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Sửa chữa điện
Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Ngũ Phúc, ấp Sài Quất, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom Sửa chữa điện
17h00 - 17h30Một phần ấp Thanh Hóa, ấp Thái Hòa, ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3; một phần ấp Tân Thành, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Sửa chữa điện
Ngày: Thứ Hai 04/06/2018
Định Quán08h00 - 11h00Một phần Xã Phú Hòa, Huyện Định Quán Sửa chữa điện
Không có lịch mất điện đột xuất