Trang chủ Thông cáo báo chí

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 4/2019 và kế hoạch tháng 5/2019
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 3/2019 và kế hoạch tháng 4/2019
I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 3/2019:
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2019 và kế hoạch tháng 3/2019
I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 2/2019:
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019
I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2018:
Chi tiết...
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong tháng 10 năm 2018.
(PCĐN) - Trong tháng 10/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh.
Chi tiết...
Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 10/2018
(PCĐN) – Trong tháng 9/2018, điện thương phẩm thực hiện trong tháng đạt 1 tỷ 098 triệu kWh tăng 7,81% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 9 tháng là 9,59 tỷ kWh tăng 9,26% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 74,65% so với kế hoạch. Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh.
Chi tiết...
Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 9/2018
Trong tháng 8/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh. Điện thương phẩm thực hiện trong tháng 8/2018 là 1 tỷ 141 triệu kWh tăng 10,13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 8 tháng là 8,50 tỷ kWh tăng 9,45% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 66,11% so với kế hoạch. Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 8/2018 là 2,86% giảm 1,19% so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện 3,51% giảm 0,07% so với lũy kế cùng kỳ.
Chi tiết...
Thông cáo báo chí tháng 7-2018
(PCĐN) - Tình hình cung cấp điện trong tháng 7/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho kỳ thi PTTH và các sự kiện quan trọng của tỉnh.
Chi tiết...
Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018
Trong tháng 6/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho kỳ thi PTTH và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Toàn Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018
I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 3/2018: 1/ Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 3/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh.
Chi tiết...
Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
Chi tiết...
TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017
Chi tiết...
Các đã đưa
  TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017
  TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017
  TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2017
  Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 02/2017
  THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016
  Thông cáo báo chí Lễ phát động Tuần lễ hồng EVN lần II- Món quà ý nghĩa cho cộng đồng
  Thông cáo báo chí Tình hình hoạt động đầu tư xây dựng và sản xuất kinh doanh tháng 11 năm 2016
  TCBC: EVN SPC tình hình hoạt động ĐTXD và SXKD tháng 11 năm 2016
 Trang sau
Đầu trang