Trang chủ Tri ân khách hàng
 

Một số chỉ tiêu kinh doanh và kỹ thuật Công ty đã thực hiện đến tháng 11/2016

Tính đến tháng 11/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai đã thực hiện một số chỉ tiêu như sau:

 

>> Chỉ số tiếp cận điện năng (cấp điện cho khách hàng lập trạm biến áp): đã tiếp nhận và giải quyết 413 hồ sơ đề nghị lập trạm biếp áp với thời gian trung bình 5,3 ngày.
>> Phục hồi cấp điện sau sự cố: 65.378 trường hợp với thời gian trung bình 1,3 giờ.
>> Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện không khẩn cấp: đã gửi 3.813 thông báo cho khách hàng với thời gian trung bình trước thời gian ngừng cung cấp điện là 10,07 ngày.
>> Thông báo ngừng, giảm cung cấp điện khẩn cấp: đã gửi 328 thông báo cho khách hàng biết nguyên nhân ngừng, giảm cung cấp điện sau khi sự cố xảy ra với thời gian trung bình là 2,1 giờ
>> Thay thiết bị đóng cắt lưới hạ thế: đã thực hiện 1.042 trường hợp với thời gian 0,11 ngày.
>> Thay thế thiết bị đóng cắt lưới trung thế: đã thực hiện 285 trường hợp với thời gian 0,3 ngày.
>> Cấp điện mới cho khách hàng sinh hoạt khu vực TP, TT, TX: 10.200 trường hợp với thời gian trung bình 2,3 ngày.
>> Cấp điện mới cho khách hàng sinh hoạt khu vực nông thôn: 18.697 trường hợp với thời gian trung bình 3,4 ngày.
>> Cấp điện mới cho khách hàng ngoài sinh hoạt: 7.270 trường hợp với thời gian trung bình 3,1 ngày.
>> Giải quyết yêu cầu của khách hàng về công tơ: đã kiểm tra 6.187 yêu cầu của khách hàng với thời gian trung bình là 1,2 ngày.
>> Sắp xếp cuộc hẹn: không có yêu cầu của khách hàng.
>> Cấp điện trở lại (cho các khách hàng bị ngừng cung cấp điện do chưa kịp thời thanh toán tiền điện hoặc vi phạm sử dụng điện sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ theo quy định): đã cấp điện lại cho 7,342 trường hợp với thời gian trung bình 3.3 giờ.
>> Hoàn trả tiền điện: đã thực hiện hoàn trả 2.750 trường hợp khách hàng đóng tiền hai lần với thời gian trung bình 1,6 ngày.

>> Điện thương phẩm: Tính cuối tháng 11/2016 sản lượng điện thương phẩm thực hiện đạt 9.944 triệu kWh tăng 10,23% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 94,09% so với kế hoạch. 
>> Phát triển khách hàng: Đến nay toàn Công ty có 730.710 khách hàng.
>> Tỷ lệ hộ có điện trên toàn tỉnh đạt 99,92% trong đó tỷ lệ hộ nông thôn có điện lưới quốc gia đạt 99,89%. 
>> Tỷ lệ tổn thất điện năng: Tính đến hết tháng 11/2016, tỷ lệ tổn thất trong toàn Công ty là 2,89% giảm 0,05% so với cùng kỳ. 
>> Hiện nay Công ty đang quản lý vận hành: 
+ Lưới 110kV: 508,1 km đường dây 110kV và 25 trạm biến áp 110kV (45 máy biến áp) với tổng dung lượng 2.269 MVA
+ Lưới phân phối 
- Đường dây 35-22-15kV: 5.135 km 
- Đường dây 0,4kV: 5.937 km 
+ Trạm biến áp phân phối (15-22/0,4kV): 10.980 trạm với 17.023 máy biến áp với tổng dung lượng là 3.757 MVA. 
>> Đầu tư phát triển lưới điện: 
- Triển khai thực hiện 80 công trình sửa chữa lưới điện với tổng giá trị là 78.366 triệu đồng.
- Theo kế hoạch năm 2016, Công ty đầu tư 747.869 triệu đồng để xây dựng và phát triển lưới điện với 137 công trình, trong đó: Lưới 110kV 23 công trình; lưới phân phối 114 công trình. Đến nay đã thực hiện 642.080 triệu đồng đạt 85,85% so với kế hoạch. 


In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Tri ân khách hàng đã đưa
   THƯ CẢM ƠN KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG ĐIỆN (17:01 - 12/12/2016)
   Vệ sinh miễn phí trạm biến áp công nghiệp cho khách hàng lớn (15:48 - 12/12/2016)
   Hơn 100 hộ nghèo ở Đồng Nai được gắn điện kế miễn phí (09:56 - 06/12/2016)
   Tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng tại các Điện lực (14:35 - 24/11/2016)
   Gắn biển thi đua công trình lưới điện phục vụ sản xuất và chăn nuôi tập trung (08:30 - 21/11/2016)
   Chia sẻ những khó khăn nhân tháng “Tri ân khách hàng” năm 2016 (11:03 - 14/11/2016)
   Tri ân và trao thưởng cho khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và Viettel (11:02 - 14/11/2016)
   90 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt đã trúng thưởng (11:01 - 14/11/2016)
   Thông cáo Báo chí (11:01 - 14/11/2016)
   Thông báo: Chương trình bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng sinh hoạt thanh toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng (15:02 - 29/09/2016)

Đầu trang
Chuyên mục


Tuyên truyền tiết kiệm điện

 

An toàn điện