Trang chủ Hoạt động - Sản xuất - Kinh doanh
 

Điều động và bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị trực thuộc

Vừa qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (PC Đồng Nai) tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

 Tại các buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc PC Đồng Nai trao quyết định và tặng hoa cho các cán bộ được điều động và bổ nhiệm lại. Cụ thể như sau:

* Điều động và bổ nhiệm ông Lê Văn Vượng – Phó Giám đốc Điện lực Long Thành giữ chức vụ Quyền Giám đốc Điện lực Nhơn Trạch kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định

điều động và bổ nhiệm cho ông Lê Văn Vượng.

 

* Điều động ông Nguyễn Vĩnh Tuấn – Giám đốc Điện lực Xuân Lộc sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Cẩm Mỹ kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Điều động ông Phạm Quang Vĩnh Phú - Giám đốc Điện lực Cẩm Mỹ sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Xuân Lộc kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Điều động ông Lê Quốc Bảo - Phó Giám đốc Điện lực Thống Nhất sang giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Cẩm Mỹ kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định điều động cho các cán bộ.

 

* Điều động ông Vũ Văn Quân - Giám đốc Điện lực Trị An sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Biên Hòa 2 kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Điều động ông Huỳnh Dũng Tiến - Giám đốc Điện lực Biên Hòa 2 sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Trị An kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định

điều động và bổ nhiệm lại cán bộ của Điện lực Trị An và Biên hòa 2.

 

* Điều động ông Trần Văn Phát - Giám đốc Điện lực Định Quán sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Thống Nhất kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Điều động ông Đinh Đức Trường - Giám đốc Điện lực Thống Nhất sang giữ chức vụ Giám đốc Điện lực Định Quán kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định

điều động và bổ nhiệm lại cán bộ của Điện lực Thống Nhất và Định Quán.

 

* Bổ nhiệm lại ông Lê Trí Hưng giữ chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Điện cao thế kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Bổ nhiệm lại ông Hồ Chiến Thắng giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Biên Hòa kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Bổ nhiệm lại ông Lê Minh Luân giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Trảng Bom kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ông Nguyễn Ngọc Thành – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty trao quyết định bổ nhiệm lại cho các cán bộ.

 

* Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Khoa giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Trị An kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Bổ nhiệm lại ông Hồ Thanh Thiệp giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Biên Hòa 2 kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Văn Mẫn giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Thống Nhất kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

* Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Trúc Mai giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện lực Định Quán kể từ ngày 01/01/2018. Thời gian giữ chức vụ là 04 năm.

 

Ngoài ra, tại các đơn vị trực thuộc cũng tổ chức bổ nhiệm một số chức danh:

* Điện lực Biên Hòa bổ nhiệm lại ông Nguyễn Cảnh Hoài giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kinh doanh kể từ ngày 01/01/2018.

* Điện lực Định Quán:

- Bổ nhiệm ông Phạm Hải Lâm - Nhân viên Đội Quản lý vận hành đường dây & trạm biến áp giữ chức vụ Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Long – chuyên viên phòng Kế hoạch – Kỹ thuật giữ chức vụ Phó đội trưởng Đội Quản lý vận hành đường dây & trạm biến áp

 

Ông Trần Văn Phát – Giám đốc Điện lực Định Quán trao quyết định cho các cán bộ được bổ nhiệm.

 

Thời gian giữ chức vụ của các cán bộ trên là 03 năm kể từ ngày 11/12/2017.

 

In      Trở về Nhóm CTV
 
Các Hoạt động - Sản xuất - Kinh doanh đã đưa
   Từ ngày 21/12, ngành điện triển khai cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến (11:26 - 21/12/2017)
   Tập huấn cho 160 học viên về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện (16:22 - 18/12/2017)
   TIN VẮN: (08:09 - 15/12/2017)
   18 cán bộ, kỹ sư tham gia khóa đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ điều độ vận hành hệ thống điện (09:36 - 08/12/2017)
   TIN VẮN: (08:40 - 05/12/2017)
   BIỂU GIÁ BÁN ĐIỆN 110kV KỂ TỪ NGÀY 01/12/2017 (10:21 - 04/12/2017)
   Gắn điện kế chính cho 100 hộ dân đang sử dụng điện câu phụ (09:34 - 29/11/2017)
   TIN VẮN: (14:15 - 27/11/2017)
   Điện lực Biên Hòa: Cáo lỗi Quý khách hàng về việc gửi tin nhắn ngừng, hoãn cung cấp điện (09:50 - 15/11/2017)
   Điện lực Trảng Bom: Đóng điện 02 công trình trong tháng 10/2017 (11:16 - 06/11/2017)
   Đóng điện hoàn thành công trình tăng công suất TBA 110kV Đồng Nai (08:19 - 06/11/2017)
   Điên lực Trị An: Chuyển tải từ trạm biến áp 6,3/15kV Hiếu Liêm sang nhận điện trạm 110kV Vĩnh An (14:48 - 02/11/2017)
   Giảm số lần mất điện: Huy động 80 công nhân bảo trì lưới điện trong ngày (14:38 - 01/11/2017)
   Điện lực Trị An: Xóa bỏ vận hành trạm biến áp 6,3/15kV Hiếu Liêm (11:17 - 01/11/2017)
   Gắn bảng thông tin và tặng vở tuyên truyền tiết kiệm điện tại 07 trường học (09:08 - 01/11/2017)

Đầu trang
Chuyên mục


Tuyên truyền tiết kiệm điện

 

An toàn điện