Trang chủ Hoạt động - Sản xuất - Kinh doanh
 

Lễ bàn giao Xí nghiệp điện cao thế

Thực hiện sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc chuyển giao lưới điện 110kV từ các Công ty TNHH MTV Điện lực tỉnh/thành phố về các Tổng công ty Điện lực miền.

Ông Nguyễn Ngọc Thành  - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai

và ông Lâm Xuân Tuấn - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Nam kiêm Giám đốc

Công ty lưới điện Cao thế miền Nam ký biên bản bàn giao.

 

Ngày 30/3/2018, Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai và Công ty lưới điện Cao thế miền Nam tổ chức lễ bàn giao Xí nghiệp điện Cao thế Đồng Nai - Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về Công ty lưới điện cao thế miền Nam với nguyên tắc bàn giao nguyên trạng tổ chức, bộ máy quản lý và lao động quản lý vận hành, vốn và tài sản lưới điện 110kV. 

Ông Nguyễn Ngọc Thành và ông Lâm Xuân Tuấn đại diện cho hai công ty đã ký kết biên bản bàn giao toàn bộ Xí nghiệp điện Cao thế từ Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai về Công ty lưới điện Cao thế miền Nam dưới sự chứng kiến của ban lãnh đạo hai công ty và Giám đốc Xí nghiệp cao thế.

 

 

In      Trở về Mạnh Hùng
 
Các Hoạt động - Sản xuất - Kinh doanh đã đưa
   Phóng sự truyền hình: Ngành điện Đồng Nai đảm bảo cung ứng điện mùa khô và cả năm 2018 (15:11 - 22/03/2018)
   Bổ nhiệm Phó giám đốc Điện lực Long Thành (09:13 - 15/03/2018)
   Bảo đảm cung cấp điện vào mùa khô (15:13 - 13/03/2018)
   Điện lực Định Quán: Giữ điện ưu tiên phục vụ các sự kiện quan trọng của địa phương (10:32 - 12/03/2018)
   Đảm bảo điện phục vụ người dân đón Tết (15:41 - 12/02/2018)
   Khen thưởng các tập thể và cá nhân trong các phong trào thi đua (15:25 - 09/02/2018)
   Năm 2017, thực hiện vượt các chỉ số về chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện (08:11 - 02/02/2018)
   Tiếp nhận và giải quyết yêu cầu mua điện tại Trung tâm hành chính công (14:06 - 15/01/2018)
   THÔNG BÁO: Về việc cập nhật ứng dụng cung cấp thông tin các dịch vụ về điện (08:49 - 05/01/2018)
   Tọa đàm công tác pháp chế 6 tháng cuối năm 2017 (14:21 - 03/01/2018)
   Điều động và bổ nhiệm cán bộ một số đơn vị trực thuộc (16:18 - 02/01/2018)
   Từ ngày 21/12, ngành điện triển khai cung cấp 100% dịch vụ trực tuyến (11:26 - 21/12/2017)
   Tập huấn cho 160 học viên về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm sử dụng điện (16:22 - 18/12/2017)
   TIN VẮN: (08:09 - 15/12/2017)
   18 cán bộ, kỹ sư tham gia khóa đào tạo, bồi huấn nghiệp vụ điều độ vận hành hệ thống điện (09:36 - 08/12/2017)

Đầu trang
Chuyên mục


Tuyên truyền tiết kiệm điện

 

An toàn điện