Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 3/2018:

1/ Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 3/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh.

2/ Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 3/2018 đạt 1 tỷ kWh, tăng 6,5% so với cùng kỳ.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 3/2018 là 12,16%

- Doanh thu tiền điện trong tháng 3/2018 là 1.642 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 3 tháng là 4.741,38 tỷ đồng.

- Tiết kiệm điện thực hiện đạt 25 triệu kWh. Lũy kế 03 tháng đầu năm đạt 78 triệu kWh.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong tháng 3/2018 đã xử lý 11/11 vụ VPSDĐ truy thu được 30.921 kWh, tương đương với số tiền là 84,8 triệu đồng.

3/ Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức kiểm tra công tác cấp điện trung thế cho các khách hàng chuyên dùng.

- Làm việc với đoàn kiểm tra đề án JCM (Dự án cơ chế hợp tác tín chỉ, sử dụng máy biến áp siêu giảm tổn thất trong hệ thống lưới điện phân phối).

- Bàn giao Xí nghiệp điện cao thế cho Công ty lưới điện Cao thế miền Nam (EVNSPC).

- Công tác hotline: Trong tháng 3/2018 đã thực hiện thi công 10 công trình hotline.

4/ Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

a/ Công tác sửa chữa lớn: Đã triển khai thực hiện 39/44 công trình với giá trị là 74,54/83 tỷ đồng đạt 90% so với kế hoạch.

b/ Công tác đầu tư xây dựng: Đến ngày 31/03/2018 lũy kế giá trị giải ngân là 61,44/908,32 tỷ đồng, đạt 6,76% so với kế hoạch.

5/ Công tác tài chính kế toán: Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 3/2018 là 8,85 tỷ đồng

 

II/ Nhiệm vụ công tác tháng 4/2018:

1/ Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

-  Làm việc với Trung tâm hành chính công (TTHCC) của tỉnh về kết quả triển khai 3 tháng đầu năm tại TTHCC của tỉnh và dịch vụ một cửa các huyện.

- Về công tác giảm tổn thất lưới điện hạ thế: Rà soát, chấn chỉnh việc quản lý trạm biến áp công cộng nhằm đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về bán kính cấp điện, có kế hoạch, lộ trình, giải pháp xử lý ở những khu vực có tỷ lệ tổn thất cao.

- Xem xét, thận trọng trong việc cung cấp điện tại các vùng dân cư đang vướng thủ tục quy hoạch đất đai.

- Phối hợp đơn vị tư vấn thực hiện công tác kiểm toán năng lượng năm 2018.

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các công trình còn lại, cân đối vốn đề triển khai công tác sửa chữa lớn kế hoạch năm 2019.

 b/ Về đầu tư xây dựng:

- Hoàn tất giao tiến độ và kế hoạch vốn năm 2018 cho các công trình khởi công mới lưới điện phân phối.

- Theo dõi, đôn đốc thực hiện những công trình đầu tư xây dựng năm 2018.

4/ Công tác quản lý kỹ thuật:

- Kiểm tra đột xuất việc nắm bắt lưới điện trên địa bàn phụ trách của lãnh đạo các đơn vị sau khi Công ty đã bàn giao Xí nghiệp điện cao thế cho Công ty lưới điện Cao thế miền Nam (EVNSPC).

- Phối hợp với các đơn vị rà soát quy hoạch, có phương án vận hành linh hoạt, tối ưu cho lưới điện 22kV nhằm đảm bảo việc chuyển tải, chuyển mạch được thuận lợi khi cần thiết.

- Đối với công trình ngầm hóa lưới điện trên đường Hà Huy Giáp (Tp.Biên Hòa): Khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan để thực hiện công trình ngầm hóa đúng tiến độ theo yêu cầu của UBND Tp. Biên Hòa.

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

        CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 02512.612485, Fax: 02512.220244

Email: dnpc@pcdongnai.vn

Website: www.pcdongnai.vn

 

In      Trở về PCĐN
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017 (09:04 - 09/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3/2017 (15:48 - 05/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2017 (13:45 - 09/03/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 02/2017 (16:01 - 08/02/2017)
   THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng năm 2016 (15:32 - 13/01/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện