Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 4/2018:

1/ Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 4/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên lễ Giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5/2018.

2/ Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 4/2018 đạt 1,12 tỷ kWh, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế thực hiện 4 tháng là 4 tỷ kWh tăng 9,1% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 31,2% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 4/2018 là -0,45%. Lũy kế thực hiện 4 tháng là 3,73% giảm -0,11% so với cùng kỳ.

- Doanh thu tiền điện trong tháng 4/2018 là 1.839 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 4 tháng là 6.580 tỷ đồng.

- Giá bán điện bình quân thực hiện trong tháng 4/2018 là 1.645,34 đồng/kWh. Lũy kế thực hiện trong 4 tháng là 1.639,47 đồng/kWh.

- Tiết kiệm điện thực hiện đạt 28 triệu kWh. Lũy kế 4 tháng đầu năm đạt 106 triệu kWh.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong tháng 4/2018 đã xử lý 8 vụ VPSDĐ truy thu được 16.565 kWh, tương đương với số tiền là 48,9 triệu đồng.

3/ Công tác kỹ thuật:

- Tổ chức kiểm tra công tác cấp điện trung thế cho các khách hàng chuyên dùng.

- Công tác hotline: Trong tháng 4/2018 đã thực hiện thi công 20 công trình hotline.

- Tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

4/ Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

a/ Công tác sửa chữa lớn: Đã triển khai thực hiện 39/44 công trình với giá trị là 70,79/83 tỷ đồng đạt 85% so với kế hoạch.

b/ Công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện lũy kế giá trị giải ngân là 63,71/908,32 tỷ đồng, đạt 7% so với kế hoạch.

5/ Công tác tài chính kế toán: Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 4/2018 là 10,3 tỷ đồng

 

II/ Nhiệm vụ công tác tháng 5/2018:

1/ Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Tiếp tục kế hoạch kiểm tra công tác kinh doanh, DVKH năm 2018

- Tập trung triển khai chương trình CIMIS 3.0

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc thực hiện các công trình còn lại của năm 2018; rà soát kế hoạch vốn  năm 2019 để triển khai thực hiện.

b/ Về đầu tư xây dựng:

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các công trình đầu tư xây dựng trong toàn Công ty.

- Hoàn tất bàn giao lưới điện 110kV cho Công ty lưới điện cao thế miền Nam

4/ Công tác quản lý kỹ thuật:

- Rà soát một số tuyến đường dây có sử dụng kết cấu thép để nâng chiều cao trụ điện đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rà soát chỉ tiêu tổn thất điện năng một các hệ thống, khoa học, phân tích cụ thể theo diễn tiến thời gian, các yếu tố tác động,…

- Tăng cường kiểm tra đảm bảo hành lang an toàn lưới điện, vệ sinh sứ, có biện pháp ngăn chặn động vật gây sự cố lưới điện,…

 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 02512.612485, Fax: 02512.220244

Email: dnpc@pcdongnai.vn

Website: www.pcdongnai.vn

 

 

In      Trở về PCĐN
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017 (09:04 - 09/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3/2017 (15:48 - 05/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2017 (13:45 - 09/03/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh trong tháng 01/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 02/2017 (16:01 - 08/02/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện