Trang chủ Thông cáo báo chí
 

TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018

I/ Tình hình thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong tháng 5/2018:

1/ Tình hình cung cấp điện: Trong tháng 5/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên các sự kiện quan trọng của tỉnh.

2/ Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 5/2018 đạt 1,11 tỷ kWh, tăng 10,76% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 5 tháng là 5,12 tỷ kWh tăng 9,44% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 39,9% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 5/2018 là 3,31%. Lũy kế thực hiện 5 tháng là 3,31% thấp hơn lũy kế cùng kỳ là 0,7%.

- Doanh thu tiền điện trong tháng 5/2018 là 1.829,7 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 5 tháng là 8.409,6 tỷ đồng.

- Giá bán điện bình quân thực hiện trong tháng 5/2018 là 1.651,02 đồng/kWh. Lũy kế thực hiện trong 5 tháng là 1.641,97 đồng/kWh.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 5/2018, phát triển mới được 4.433 khách hàng nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến nay là gần 792 ngàn khách hàng.

- Tiết kiệm điện thực hiện đạt 26 triệu kWh. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 133 triệu kWh tương đương 2,66% sản lượng điện thương phẩm, đạt 69% kế hoạch năm 2018.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong tháng 5/2018 đã xử lý 9 vụ VPSDĐ truy thu được 20.078 kWh, tương đương với số tiền là 59,7 triệu đồng.

3/ Công tác kỹ thuật:

- Triển khai lắp đặt các máy biến áp thuộc dự án JCM đợt 1 năm 2018 tại các điện lực, thực hiện đạt khoảng 60% so với kế hoạch.

- Kiểm tra, phê duyệt các danh mục sửa chữa lớn của các điện lực

- Công tác hotline: Trong tháng 5/2018 đã thực hiện thi công 29 công trình hotline.

4/ Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

a/ Công tác sửa chữa lớn:

- Trong năm 2018, Công ty thực hiện 44 công trình, trong đó: Lưới điện phân phối 40 công trình với giá trị là 80,9 tỷ đồng; Lưới điện 110kV là 04 công trình với giá trị là 2,1 tỷ đồng (hiện nay Công ty đã chuyển giao lại lưới điện 110kV cho Công ty Điện cao thế miền Nam thực hiện và quản lý).

- Tính đến hết tháng 5/2018, đã thực hiện 39/40 công trình với giá trị là 75,3/80,9 tỷ đồng đạt 93% so với kế hoạch.

b/ Công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện lũy kế giá trị giải ngân là 115,6/826,2 tỷ đồng, đạt 13,9% so với kế hoạch.

5/ Công tác tài chính kế toán: Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 5/2018 là 11,13 tỷ đồng

 

II/ Nhiệm vụ công tác tháng 6/2018:

1/ Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Tập trung triển khai thí điểm chương trình CIMIS 3.0

- Thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng

- Tăng cường phối hợp các cơ quan chức năng trong việc tính giá điện công nhân thuê nhà trọ theo quy định.

- Làm việc với đoàn kiểm toán EVN về công tơ và thiết bị đo xa

- Chủ động giải quyết nhanh chóng những thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến việc cung cấp điện

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn:

- Khẩn trương chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc các công trình sửa chữa lớn nhằm hoàn thành đúng tiến độ.

- Thông qua chủ trương thực hiện các công trình sửa chữa lớn năm 2019

b/ Về đầu tư xây dựng:

- Khẩn trương chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời các vướng mắc các công trình đầu tư xây dựng để đáp ứng đúng tiến độ.

4/ Công tác quản lý kỹ thuật – an toàn

- Chủ động rà soát, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn trong quản lý vận hành lưới điện, các biện pháp kỹ thuật (tiếp địa, hành lang an toàn lưới điện,…) trong mùa mưa bão để phòng ngừa, giảm thiểu tác động của thời tiết nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục.

- Tiếp tục lắp đặt các máy biến áp thuộc dự án JCM đợt 1 năm 2018.

- Diễn tập phương án phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn năm 2018

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

       CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

Số 01 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

Tel: 02512.612485, Fax: 02512.220244

Email: dnpc@pcdongnai.vn

Website: www.pcdongnai.vn

 

 

 

In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 (14:51 - 14/05/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017 (09:04 - 09/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3/2017 (15:48 - 05/04/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2017 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2017 (13:45 - 09/03/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện