Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018

Trong tháng 6/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho kỳ thi PTTH và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Toàn Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu SXKD như sau:

 

 

2/ Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng điện thương phẩm thực hiện trong tháng 6/2018 đạt 1,12 tỷ kWh, tăng 9,87% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 6 tháng là 6,25 tỷ kWh tăng 9,52% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 48,6% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 6/2018 là -0,4%. Lũy kế thực hiện 6 tháng là 3,41% thấp hơn lũy kế cùng kỳ là 0,09%.

- Doanh thu tiền điện trong tháng 6/2018 là 1.849,1 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 6 tháng là 10.258,7 tỷ đồng.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 6/2018, phát triển mới được 2.032 khách hàng nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến nay là gần 795.500 khách hàng.

- Tiết kiệm điện tháng 6/2018 thực hiện đạt 24,6 triệu kWh. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 157,9 triệu kWh tương đương 2,66% sản lượng điện thương phẩm, đạt 81% kế hoạch năm 2018.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong 6 tháng 2018 đã xử lý 56 vụ VPSDĐ truy thu 159.894 kWh, tương đương với số tiền là 470 triệu đồng.

3/ Công tác kỹ thuật:

- Rà soát hồ sơ, tài liệu kỹ thuật để bàn giao lưới điện 110kV

- Làm việc với đoàn Nhật Bản kiểm tra, đánh giá dự án JCM giai đoạn 3 và triển khai giai đoạn 4 (2018-2019) 

- Triển khai dự án công trình đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời tại văn phòng điều hành các Điện lực: Biên Hòa, Thống Nhất và Cẩm Mỹ.

- Kiểm tra công tác chống quá tải tại các Điện lực trực thuộc.

- Công tác hotline: Trong 6 tháng 2018 đã thực hiện thi công 132 công trình hotline ( trong đó: 67 công trình của đơn vị Điện lực và 65 công trình của khách hàng).

 

4/ Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

a/ Công tác sửa chữa lớn:

- Trong năm 2018, Công ty thực hiện 44 công trình, trong đó: Lưới điện phân phối 40 công trình với giá trị là 80,9 tỷ đồng; Lưới điện 110kV là 04 công trình với giá trị là 2,1 tỷ đồng (hiện nay Công ty đã chuyển giao lại lưới điện 110kV cho Công ty Điện cao thế miền Nam thực hiện và quản lý).

- Tính đến hết tháng 6/2018, đã thực hiện 39/40 công trình với giá trị là 79,5/80,9 tỷ đồng đạt 98% so với kế hoạch.

b/ Công tác đầu tư xây dựng: Thực hiện lũy kế giá trị giải ngân 6 tháng đầu năm là 220,89/729,15 tỷ đồng, đạt 30,03% so với kế hoạch.

5/ Công tác tài chính kế toán:

- Nộp tiền điện về Tổng công ty 6 tháng 2018 là: 10.491 tỷ đồng  

- Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 6/2018 là 11,85 tỷ đồng

Nhiệm vụ công tác tháng 7 và 6 tháng cuối năm 2018:

1/ Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

- Triển khai Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 của UBND tỉnh v/v Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ngành điện về tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa UBND các huyện, Thị xã Long Khánh và TP Biên Hòa. 

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện các chỉ tiêu DVKH theo QĐ 505/QĐ-EVN; phấn đấu 100% các dịch vụ về điện có thời gian giải quyết nhỏ hơn hoặc bằng thời gian quy định.

- Phấn đấu đến cuối năm đạt tỷ lệ thu tiền điện 99,8% theo kế hoạch SPC giao

- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện đánh giá MĐHL khách hàng đợt 1 nhằm chấn chỉnh các tồn tại, chuẩn bị cho cho đợt đánh giá của đơn vị tư vấn độc lập. 

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn:

- Tiếp tục đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ 02 công trình SCL còn lại của năm 2018 và tổng hợp đăng ký khối lượng VTTB các công trình SCL năm 2019.

b/ Về đầu tư xây dựng:

- Tổng hợp kế hoạch ĐTXD năm 2019 thông qua lãnh đạo công ty và trình Tổng công ty.

- Theo dõi tình hình vận hành các trạm biến áp 110Kv để kịp thới báo cáo Tổng công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình điện110kV mà công ty đã chuyển giao.

4/ Công tác quản lý kỹ thuật – an toàn

- Khảo sát và lập phương án bọc hóa đối với các đường dây trần có phụ tải quan trọng, dòng ngắn mạch lớn nhằm ngăn ngừa các sự cố do động vật gây ra tập trung chủ yếu ở 2 Điện lực: Biên Hòa và Biên Hòa 2.

- Tham gia diễn tập phương án phòng chống thiên tai & tìm kiếm cứu nạn khu vực II tại PC Vũng Tàu, giám sát công tác PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc năm 2018.

 

In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018 (08:27 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 (14:51 - 14/05/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017 (09:04 - 09/05/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 3/2017 (15:48 - 05/04/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện