Trang chủ Công tác đoàn thể
 

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm

(PCĐN) - Đảng bộ Công ty Điện lực Đồng Nai đã tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2018 và triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

06 tháng đầu năm 2018,  với sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng tại địa phương. Đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện, Công ty kinh doanh có lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn doanh nghiệp, thực hiện tốt nghĩa vụ ngân sách Nhà nước. Tư tưởng của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động ổn định. Công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo đúng quy trình, quy định. Đa số cán bộ, đảng viên thực hiện tốt vai trò nêu gương, luôn tiên phong, gương mẫu trong công tác và lối sống; không có đồng chí “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Công tác phát triển đảng viên mới còn chậm so với kế hoạch nhưng vẫn đảm bảo chỉ tiêu Đảng ủy Khối giao. Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tiên phong trong các phong trào thi đua yêu nước và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phát triển.

Hội nghị đã cùng thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và có lợi nhuận. Tăng cường các biện pháp giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Thường xuyên tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, người lao động. Kiện toàn nhân sự Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên nhằm ngăn ngừa và xử lý kịp thời các trường hợp sai phạm. Các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiếp tục theo dõi, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng…

Cũng tại hội nghị, nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); đồng chí Nguyễn Ngọc Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp, Bí thư Đảng ủy Công ty - đã triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 “Về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 “Về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Sau hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thành đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ tình hình thực tế tổ chức học tập, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) tại đơn vị, đảm bảo nội dung, chất lượng. Các tổ chức đoàn thể có kế hoạch tuyên truyền nội dung Nghị quyết trong đoàn viên bằng các hình thức phù hợp.

In      Trở về Vũ Thêu
 
Các Công tác đoàn thể đã đưa
   Hơn 1.000 học sinh là con CBCNV có thành tích tốt trong học tập được khen thưởng (15:37 - 12/07/2018)
   Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên nữ CNVCLĐ khó khăn (08:55 - 20/06/2018)
   Thăm hỏi, tặng quà người lao động nhân “Tháng công nhân” (16:11 - 04/06/2018)
   Thư cám ơn người lao động nhân Tháng công nhân 2018 của Chủ tịch kiêm Tổng Giám Đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (10:18 - 17/05/2018)
   Đối thoại giữa Lãnh đạo Công ty với đại diện người lao động: Thẳn thắn, cởi mở và đồng thuận vì mục tiêu chung (17:17 - 23/04/2018)
   Tiếp tục xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ (16:17 - 04/04/2018)
   Hơn 26 triệu đồng giúp đỡ đồng nghiệp khó khăn (14:09 - 30/03/2018)
   TIN VẮN: (15:18 - 27/03/2018)
   Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 (09:29 - 12/03/2018)
   Điện lực Định Quán: Hỗ trợ đồng nghiệp gặp khó khăn (15:11 - 08/03/2018)
   TIN VẮN: (15:49 - 27/02/2018)
   Điện lực Biên Hòa: Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân 2018 (14:56 - 09/02/2018)
   TIN VẮN: (13:52 - 07/02/2018)
   Các phong trào thi đua góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật (09:56 - 07/02/2018)
   PC Đồng Nai: Tổ chức thăm hỏi, chúc Tết nhân dịp Xuân Mậu Tuất (14:35 - 06/02/2018)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện