Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí tháng 7-2018

(PCĐN) - Tình hình cung cấp điện trong tháng 7/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho kỳ thi PTTH và các sự kiện quan trọng của tỉnh.

* Tình hình sản xuất kinh doanh:

- Điện thương phẩm thực hiện trong tháng 7/2018 là 1 tỷ 108 triệu kWh tăng 8,36% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 7 tháng là 7,36 tỷ kWh tăng 9,35% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 57,23% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 7/2018 là 4,75% tăng 1,19% so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện 3,61% tăng 0,1% so với lũy kế cùng kỳ.

- Doanh thu tiền điện trong tháng 7/2018 là 1.818,5 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 7 tháng là 12.077,15 tỷ đồng.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 7/2018, phát triển mới được 3.410 khách hàng nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến nay là 798.910 khách hàng.

- Tháng 7 năm 2018 thực hiện tiết kiệm đạt : 24,4 triệu kWh. Lũy kế 7 tháng  năm 2018 tiết kiệm đạt: 182,4 triệu kWh tương đương 2,48% điện thương phẩm, đạt 94% kế hoạch năm 2018.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong tháng 7/2018 đã phát hiện 04 vụ vi phạm sử dụng điện với sản lượng điện truy thu là 9.180 kWh, tương đương với số tiền là 34.504.451 đồng, đã xử lý được 03 vụ, với sản lượng điện truy thu được 8.725 kWh, tương đương với số tiền là 33.072.020 đồng . lũy kế 7 tháng 2018 đã xử lý 60 vụ VPSDĐ truy thu 168.699 kWh, tương đương với số tiền là 504,4 triệu đồng.

* Công tác kỹ thuật:

 • Làm việc với đoàn công tác EVN, EVN SPC về công tác quản lý kỹ thuật, giảm TTĐN năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 tại Công ty.
 • Triển khai lắp đặt các MBA thuộc dự án JCM đợt 1 năm 2018 tại các Điện lực, khối lượng đã thực hiện đạt 89% so với kế hoạch.
 • Tiếp tục đăng ký số lượng MBA JCM bổ sung kế hoạch năm 2019.
 • Triển khai cập nhật chương trình PMIS theo yêu cầu của SPC.
 • Đóng điện nghiệm thu các công trình nâng công suất trạm 110V Bàu xéo, Gò dầu, Thống nhất.

- Công tác hotline: Trong tháng 7/ 2018 đã thực hiện thi công 42 công trình hotline ( trong đó: 26 công trình của đơn vị Điện lực và 16 công trình của khách hàng). Lũy kế 7 tháng đã thực hiện thi công 174 công trình hotline ( trong đó: 93 công trình của đơn vị Điện lực và 81 công trình của khách hàng).

* Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

- Công tác sửa chữa lớn: Kế hoạch SCL năm 2018 của Công ty sau khi đã loại trừ các công trình lưới điện 110kV bàn giao về Công ty lưới điện cao thế Miền Nam, thực hiện 40 công trình với giá trị là 80.927 triệu đồng. Tính đến ngày 30/7/2018 đã triển khai thực hiện 40/40 công trình (trong đó: 31 công trình đã quyết toán xong, 08 công trình đang lập hồhoàn công quyết toán, 01 công trình đang thi công) với giá trị là 81.715/80.927 triệu đồng đạt 101% so với kế hoạch.

- Công tác đầu tư xây dựng: Lũy kế 7 tháng năm 2018 giá trị khối lượng thực hiện là 271.275/729.147 triệu đồng đạt 37,20% so với kế hoạch. Đồng thời giải ngân là 271.101/729.147 triệu đồng đạt 37,18% so với kế hoạch.

* Công tác tài chính kế toán:

- Nộp tiền điện về Tổng Công ty tháng 7/2018: 1.928,11 tỷ đồng, lũy kế là: 12.419,2 tỷ đồng. 

- Nộp ngân sách nhà nước lũy kế đến tháng 7/2018 là: 11,96 tỷ đồng

- Hoàn tất báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty quý 2 và nhập mới số liệu phát sinh vào các phân hệ thuộc hệ thống ERP tháng 7/2018

- Lập thủ tục chào cạnh tranh và tổ chức lựa chọn đơn vị cho vay vốn theo kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2018 (đợt 2).

* Nhiệm vụ công tác tháng 8/2018:

1/ Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2/ Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

 • Kiểm tra công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại Điện lực Thống Nhất, Cẩm Mỹ;
 • Tổ chức hội thảo với các Sở, ngành có liên quan về việc triển khai cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp điện trung áp theo chỉ đạo của EVN;
 • Hoàn tất kế hoạch triển khai khảo sát mức độ hài lòng của KH sử dụng điện (đợt 1)
 • Hướng dẫn chương trình Tri ân Khách hàng 2018;

3/ Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn: Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện quyết toán các công trình còn lại của 2018. Về kế hoạch SCL 2019 giao kế hoạch tổ chức thực hiện mua sắm vật và tổng hợp kế hoạch vốn đăng ký với Tổng Công ty.

b/ Về đầu tư xây dựng:

 • Tiếp tục theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện các công trình đầu tư xây dựng năm 2018 của các đơn vị.
 • Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnh lần 1 năm 2018 của Tổng công ty, rà soát giao kế hoạch vốn điều chỉnh lần 1 năm 2018 cho các Đơn vị.
 • Đôn đốc các điện lực đã khảo sát, thẩm định các phương án đầu tư 2019 gửi hồ sơ hiệu chỉnh để Công ty giao thực hiện (ĐLBH, ĐLBH2, ĐLTB, ĐLNT, ĐLĐQ).
 • Tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2019 đăng ký với Tổng công ty.

4/ Công tác quản lý kỹ thuật – an toàn

 • Tiếp tục theo dõi cập nhật, đánh giá việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm PMIS phân hệ thiết bị.
 • Kiểm tra công tác quản lý vận hành tại các Điện lực.
 • Lập kế hoạch bù công suất phản kháng và trang thiết bị của các điện lực năm 2019
 • Tổ chức thi giữ bậc cho công nhân các đơn vị năm 2018.
 • Thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái thí điểm tại các Điện lực Biên Hòa, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.

 

In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018 (11:13 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018 (08:27 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 (14:51 - 14/05/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2017 và kế hoạch tháng 05/2017 (09:04 - 09/05/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện