Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 9/2018

Trong tháng 8/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh. Điện thương phẩm thực hiện trong tháng 8/2018 là 1 tỷ 141 triệu kWh tăng 10,13% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 8 tháng là 8,50 tỷ kWh tăng 9,45% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 66,11% so với kế hoạch. Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 8/2018 là 2,86% giảm 1,19% so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện 3,51% giảm 0,07% so với lũy kế cùng kỳ.

- Doanh thu tiền điện trong tháng 8/2018 là 1.873,26 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 8 tháng là 13.950,4 tỷ đồng.

- Giá bán điện bình quân thực hiện tháng 8/2018 là 1.641,26 đ/kWh; lũy kế thực hiện 8 tháng 1.642,21 đồng/Kwh tăng 1,51 đồng/Kwh so với kế hoạch giao.

- Phát triển khách hàng: Trong tháng 8/2018, phát triển mới được 7.821 khách hàng nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến nay là 805.459 khách hàng.

- Tháng 8/2018 thực hiện tiết kiệm đạt : 24 triệu kWh. Lũy kế 8 tháng  năm 2018 tiết kiệm đạt: 206,4 triệu kWh tương đương 2,43% điện thương phẩm, đạt 100,7% kế hoạch năm 2018.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: Trong tháng 8/2018 đã phát hiện 09 vụ vi phạm sử dụng điện với sản lượng điện truy thu là 51.942 kWh, tương đương với số tiền là 154,8 triệu đồng. lũy kế 8 tháng 2018 đã xử lý 69 vụ VPSDĐ truy thu 223.942 kWh, tương đương với số tiền là 667,14 triệu đồng.

* Công tác kỹ thuật:

 • Tổ chức xét duyệt sáng kiến cấp Công ty đợt 1 năm 2018 và tham gia xét duyệt sáng kiến cấp Tổng Công ty lần 2-2018.
 • Tổ chức hội nghị sơ kết công tác QLKT-QLVH-AT 06 tháng đầu năm 2018
 • Tiếp tục đăng ký số lượng MBA JCM bổ sung kế hoạch năm 2019.
 • Triển khai cập nhật chương trình PMIS theo yêu cầu của SPC.
 • Tổ chức đóng điện nghiệm thu các công trình nâng cấp CS trạm 110V Hố Nai, Tân Hòa, Cải tạo đường dây Long Bình-Loteco, Sông Mây-Thống Nhất.
 • Triển khai công tác cấu trúc lại thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung thế.
 • Tiếp tục triển khai các thủ tục đầu tư hệ thống NLMT áp mái tại các điện lực Biên hòa, Thống nhất, Cẩm mỹ.

* Công tác đầu tư xây dựng - sửa chữa lớn:

a/ Công tác sửa chữa lớn:

Tính đến ngày 20/8/2018 đã triển khai thực hiện 41/42 công trình (trong đó: 31 công trình đã quyết toán xong, 09 công trình đang lập hồhoàn công quyết toán, 01 công trình đang thi công và 01 công trình đang tổ chức LCNT )

b/ Công tác đầu tư xây dựng:

Lũy kế 8 tháng năm 2018 giá trị khối lượng thực hiện là 394.298 /727.411 triệu đồng đạt 54,21% so với kế hoạch (đã điều chỉnh lần 1). Đồng thời giải ngân là 292.282/727.411 triệu đồng đạt 40,18% so với kế hoạch.

* Công tác tài chính kế toán:

 • Nộp tiền điện về Tổng Công ty tháng 8/2018: 1.707,62 tỷ đồng, lũy kế là:    14.126,83 tỷ đồng.
 • Nộp NSNN lũy kế đến tháng 8/2018 là: 12,01 tỷ đồng
 • Hoàn thành báo cáo tổng hợp tình hình mua sắm TSCĐ năm 2017 và 6 tháng 2018 theo yêu cầu của SPC.
 • Hoàn tất báo cáo tài chính tổng hợp toàn Công ty tháng 7 và nhập mới số liệu phát sinh vào các phân hệ thuộc hệ thống ERP tháng 8/2018

 

* Nhiệm vụ công tác tháng 9/2018:

- Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng

 • Tổ chức hội thảo về cơ chế một cửa liên thông trong thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng
 • Kiểm tra công tác ghi chỉ số, quản lý hồ sơ đối với các trường hợp Điện lực ký biên bản thỏa thuận mua năng lượng mặt trời áp mái.
 • Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng đợt 1
 • Đôn đốc các Điện lực thực hiện công tác thu quí 3/2018.

- Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn

a/ Về sửa chữa lớn:

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện quyết toán các công trình còn lại của 2018. Về kế hoạch SCL 2019 giao kế hoạch tổ chức thực hiện mua sắm vật và tổng hợp kế hoạch vốn đăng ký với Tổng Công ty.

 

b/ Về đầu tư xây dựng:

 • Tiếp tục theo dõi đôn đốc tình hình thực hiện các công trình ĐTXD năm 2018 của đơn vị.
 • Phối hợp đôn đốc các Điện lực TN, BH2 hoàn tất hiệu chỉnh PAĐT các công trình 2019. 

- Công tác quản lý kỹ thuật – an toàn

a/ Công tác Kỹ thuật

 • Tiếp tục theo dõi cập nhật, đánh giá việc triển khai đưa vào sử dụng phần mềm PMIS.
 • Tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo của dự án đầu tư hệ thống năng lượng mặt trời áp mái thí điểm tại các Điện lực Biên Hòa, Thống Nhất, Cẩm Mỹ.
 • Biên soạn và ban hành hướng dẫn quy định công tác đóng điện nghiệm thu các công trình lưới điện trung thế của khách hàng.
 • Ban hành lại Qui định thực hiện công tác hotline của Công ty.        

b/ Công tác an toàn

 • Sát hạch sau đợt huấn luyện ATVSLĐ định kỳ năm 2018. Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho Đội hotline.
 • Triển khai Quy trình an toàn điện theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/8/2018. Thực hiện Quy định nhận diện mối nguy hiểm, quản lý rủi ro.
 • Tổ chức bồi huấn cán bộ an toàn tham gia Hội thi cán bộ an toàn giỏi cấp Tổng Công ty.
 • Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC 4/10.
 • Thông báo kết quả kiểm tra công tác an toàn lao động tháng 8/2018, kiểm tra đột xuất công tác an toàn lao động tháng 9/2018.
In      Trở về PC Đồng Nai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Thông cáo báo chí tháng 7-2018 (09:16 - 13/08/2018)
   Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018 (11:13 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018 (08:27 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 (14:51 - 14/05/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch những tháng cuối năm 2017 (08:44 - 17/07/2017)
   TCBC: PC Đồng Nai về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2017 và kế hoạch tháng 6/2017 (15:00 - 08/06/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện