Trang chủ Thông cáo báo chí
 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chính trong tháng 10 năm 2018.

(PCĐN) - Trong tháng 10/2018, Công ty đã đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương, giữ điện ưu tiên cho các sự kiện quan trọng của tỉnh.

I – Kết quả thực hiện các chỉ tiêu:

- Điện thương phẩm thực hiện đạt 1,12 tỷ kWh tăng 9,29% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế thực hiện 10 tháng là 10,71 tỷ kWh tăng 9,26% so với lũy kế cùng kỳ và đạt 83,34% so với kế hoạch.

- Tỷ lệ tổn thất thực hiện tháng 10 là 7,14% tăng 2,83% so với cùng kỳ; lũy kế thực hiện 3,50% tăng 0,1% so với lũy kế cùng kỳ.

- Doanh thu tiền điện đạt 1.826,58 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện 10 tháng là 17.576,66 tỷ đồng.

- Phát triển khách hàng: phát triển mới được 3.208 khách hàng nâng tổng số khách hàng toàn Công ty đến nay là 810.281 khách hàng.

- Thực hiện tiết kiệm điện: 24,9 triệu kWh, lũy kế 10 tháng  năm 2018 tiết kiệm đạt: 255,4 triệu kWh tương đương 2,39% điện thương phẩm, đạt 132,5% kế hoạch năm 2018.

- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện: phát hiện và xử lý 04 vụ VPSDĐ với sản lượng điện truy thu là 3.280 kWh, tương đương với số tiền là 9,93 triệu đồng. Lũy kế 10 tháng 2018 đã xử lý 75 vụ VPSDĐ truy thu 228.520 kWh, tương đương với số tiền là 681,75 triệu đồng.

- Công tác sửa chữa lớn: đã triển khai thực hiện 41/42 công trình.

- Công tác đầu tư xây dựng: Lũy kế 10 tháng năm 2018 giá trị khối lượng thực hiện là 563.027 /727.411 triệu đồng đạt 77,40% so với kế hoạch. Đồng thời giải ngân là 380.114/727.411 triệu đồng đạt 52,26% so với kế hoạch.

- Công tác tài chính kế toán: Nộp tiền điện về Tổng công ty tháng 10/2018: 1.890,75 tỷ đồng, lũy kế là: 17.999,11 tỷ đồng. Nộp ngân sách Nhà nước lũy kế đến tháng 10/2018 là: 20,65 tỷ đồng

II - Nhiệm vụ công tác tháng 11/2018:

- Công tác điều hành hệ thống điện: Đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Công tác kinh doanh - Dịch vụ khách hàng: Tổ chức họp mặt khách hàng tại các Điện lực và Công ty.

- Công tác đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn: Hoàn thành việc thực hiện quyết toán các công trình còn lại của 2018. Lập thủ tục đấu thầu xây lắp của kế hoạch năm 2019.

- Công tác quản lý kỹ thuật – an toàn: Ban hành hướng dẫn bổ sung về các giải pháp ngăn ngừa sự cố đứt dây cáp bọc trung thế. Hoàn thành phương án cải tạo thao trường Long Khánh để phục vụ các kỳ thi nâng, giữ bậc. Xét duyệt sáng kiến cấp Công ty đợt 2; Tổ chức huấn luyện định kỳ ATVSLĐ cho người lao động của Đội Hotline, người vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Lập hồ sơ huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động nhóm 4; Tổ chức tham gia hội thi cán bộ an toàn giỏi cấp Tổng công ty; kiểm tra, chấm điểm định kỳ công tác ATVSLĐ năm 2018.

 

 

In      Trở về PCDongnai
 
Các Thông cáo báo chí đã đưa
   Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 10/2018 (14:58 - 11/10/2018)
   Thông cáo báo chí về tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 9/2018 (16:59 - 18/09/2018)
   Thông cáo báo chí tháng 7-2018 (09:16 - 13/08/2018)
   Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6 và 6 tháng 2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 7/2018 (11:13 - 10/07/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 5/2018 và kế hoạch tháng 6/2018 (08:27 - 12/06/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 04/2018 và kế hoạch tháng 5/2018 (14:51 - 14/05/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 03/2018 và kế hoạch tháng 04/2018 (14:52 - 05/04/2018)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 2/2018 và nhiệm vụ kế hoạch tháng 3/2018 (13:54 - 15/03/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 (09:44 - 16/01/2018)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11/2017 và kế hoạch tháng 12/2017 (13:54 - 07/12/2017)
   TCBC: Bộ Công Thương công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2017 (08:44 - 01/12/2017)
   TCBC: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng10/2017 và kế hoạch tháng 11/2017 (11:12 - 10/11/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 9/2017 và kế hoạch tháng10/ 2017 (13:49 - 09/10/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 8/2017 và kế hoạch tháng 9/2017 (14:05 - 13/09/2017)
   Thông cáo báo chí: Tình hình sản xuất kinh doanh tháng 7/2017 và kế hoạch tháng 8/2017 (15:05 - 14/08/2017)

Đầu trang

 


 

Sử dụng điện tiết kiệm

 

An toàn điện